Hvad er en familierådslagning?

Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges når et barn eller en ung har særlige vanskeligheder. Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge selv. Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform.

Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling.

Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer. Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted, hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager.