Forside

Forside

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Socialstyrelsen, som er tilknyttet under Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og social faglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge, inklusiv børn og unge med handicap.

Central Rådgivningsenhed (CR) målsætning er at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge, herunder børn og unge med handicap. CR skal gennem dialog med kommunerne rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere om, hvordan de kan styrke kvaliteten af sagsbehandlingen.