Nyheder

Nyheder

 

Familierådslagning

Læs mere...

Informationer omkring familierådslagningsmetoden er nu kommet fast ind på Central Rådgivningsenhedens hjemmeside.

Under fanen Familierådslagning kan du læse om hvad familierådslagning er og du kan se film om familierådslagning med grønlandsk ta…

Invitation til et landsdækkende kursus i at tale med børn

Læs mere...

Den Centrale Rådgivningsenhed, er en enhed under Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspers…

Orientering om Saaffik's Funktion

Læs mere...

Udviklingsaftale

Læs mere...

D. 11. Marts, 2016 blev selve Udviklingsaftalen mellem Det Centrale Rådgivningsenhed (CR) og Department for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender officielt underskrevet af CR's daglige leder, Arnajaraq Poulsen, og Departementschef, Julie Præ…