Rejsehold

Rejsehold

Rejseholdet besøger kommuner, samt deres by og bygdeafdelinger. Her ydes der konkret vejledning til sagsbehandling, hjælp til at implementere værktøjer og skabeloner til understøttelse af procedurer, afholdelse af konkrete lokale kurser i enkelte forvaltninger og afdelinger i kommunen.

 

Faglig sparring

 

Rejseholdet tilbyder konkret støtte og vejledning, samt faglige og praktiske råd til jeres daglige arbejde.

 

Lokale kursus

 

Hver kommune er organiseret forskelligt og har forskellige udfordringer i dagligdagen, derfor er det muligt at planlægge konkrete lokale kurser som tager udgangspunkt i lokale problemstillinger. Rejseholdets kurser skal ikke forveksles med allerede igangsatte kursus- og kompetenceudviklingsforløb.

Disse mindre temabaserede kurser som Rejseholdet tilbyder; er praksisorienteret kurser, der tager udvalgte temaer op indenfor sagsbehandlingsarbejdet og giver konkrete værktøjer til sagsbehandlernes socialfaglige arbejde. Kurserne bliver baseret på dialog med sagsbehandlerne, eksempler på lokale kurser:

 

  • Kursus i handleplaner, hvilke krav er der til en handleplan? Hvornår er en sag belyst?
  • Forståelse og fortolkning af lovgivning
  • Hvem er part i en sag?
  • Hvordan møder man barnet/familien?
  • Kurser i rettigheder – borgerens/barnets rettigheder