Ydelser

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge inklusiv børn og unge med handicap. Central Rådgivningsenhed (CR) målsætning er at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge, herunder børn og unge med handicap. CR skal gennem dialog med kommunerne rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere om, hvordan de kan styrke kvaliteten af sagsbehandlingen.

 

Ydelser i CR er:

 

 • Call center
 • Saaffik
 • Rejsehold
 • Vidensbank
 • Supervision

 

Central Rådgivningsenhed opgaver er at:

 

 • Tilbyde sparring og supervision til ledelse og medarbejdere indenfor CR´s målgruppe
 • Rådgive og vejlede sagsbehandlere pr. telefon, mail og rejsehold
 • Tilrettelægge undervisnings- og læringsforløb om børnepolitiske reformer m.m.
 • Understøtte organisatorisk kompetence udvikling i forvaltningen
 • Indsamle, skabe og formidle viden på børne- og ungeområdet i samarbejde med IINIAN
 • Formidle viden om virkningsfulde praksisser og metoder på det socialfaglige område.
 • Bistå med generel og specialrådgivning af kommuner
 • Yde rådgivning til kommunen i komplicerede sager.
 • Deltage i forberedelse af ny lovgivning med ny viden og erfaring fra praksis
 • Afholde videns kurser