Supervision og coaching

Central Rådgivningsenhed tilbyder sagssupervision til enhedens målgruppe. Sagssupervision kan foregå individuelt eller i grupper/teams.

 

Vi betragter stress på arbejdspladsen, som en arbejdsgivers ansvar. Henvendelser som vedr. stress vil derfor blive viderehenvist til arbejdsgiver.

 

Hvad er Supervision?

Supervision er en samtale, der skal give mulighed for refleksioner over din praksis i dit arbejde med andre mennesker. Samtalen skal give mulighed for at kunne reflektere over egne roller, handlemønstre og frembringe nye perspektiver. Formålet er at du skaber din egen forståelse og oplever følelsen af at være kompetent.